Sparq Tuinen logo
SPARQ TUINEN
Spegelt 40
5674 CD Nuenen
T 040 34 00 133
E info@sparqtuinen.nl
www.sparqtuinen.nl

De Nederlandse voortuin: het stiefkindje

Een wandeling door een gemiddelde Nederlandse woonwijk maakt vaak moedeloos. Een mooie voortuin is er vrijwel niet te vinden. Enorme hoeveelheden verharding ten behoeve van de heilige koe die de auto nog steeds is, worden afgewisseld met troosteloze groepjes beplanting die vaak slecht worden onderhouden.

Maar dat kan natuurlijk ook anders…

De voortuin hoeft niet lelijk te zijn, sterker nog, het kan een waardevolle aanvulling zijn in het beeld van je huis. Daarnaast is het fijn als de voortuin praktisch gezien goed functioneert. Je komt iedere dag thuis en dan is het een mooi gevoel als je goed kunt parkeren en de mooie voortuin je welkom heet. Een fraaie entree maakt de woning representatief, ruime parkeervakken waar je goed in- en uit kunt rijden geven een rijk gevoel.

In de voortuin is vaak een spanningsveld tussen praktisch en esthetisch. En die twee moeten goed tegen elkaar worden afgewogen. Het praktische gaat meestal om het parkeren. Steeds vaker moeten meerdere auto’s een plaats krijgen op het eigen erf en dan het liefst ook nog los van elkaar kunnen wegrijden. Een grote hoeveelheid verharding is dan ook onontkoombaar.

En dan gaat het vaak mis! Een grote brede oprit van een onzorgvuldig gekozen tegel maakt een groots gebaar richting de lelijkste deur van het huis: de garagedeur. De oprit is niet alleen een plaats waar de auto kan staan, het vormt ook een zichtlijn. Een fout die vaak gemaakt wordt; De focus moet niet op de garage liggen, maar op de entree!

Belangrijk is dat de tuin goed past bij de architectuur van het woonhuis. Vaak is de voordeur door de bouwkundig architect met zorg ontworpen en heeft de gevel rondom de entree extra aandacht gekregen. Het is dan ook leuk om daar in de architectuur van de voortuin op in te spelen. In mijn plannen ligt er dan ook vaak een apart looppad naar de voordeur van het huis.

Voor de oprit en het parkeren is een groot vlak verharding onontkoombaar. De keuze voor het verhardingsmateriaal is belangrijk en bepaalt voor een groot deel de sfeer van de voortuin. Mede met het oog op het milieu en de opvang en buffering van regenwater kiezen wij vaak voor een een halfverharding, zoals split. Op een goede manier aangelegd is het een zeer praktische vloer waar goed op gereden en gelopen kan worden. Regenwater bezinkt in de onderliggende fundering en wordt zo afgevoerd naar de onderliggende grondlagen. En het ziet er nog mooi uit ook!

Deze blog is ook geplaatst op de site van HOOG.

Geplaatst in Blog
Sparq Tuinen